Проект "Протидії насильству в сім'ї!"


2019-09-25 23:58:55
Ситуація, коли насильство стало майже буденним явищем, завдає суспільству великої соціальної та моральної шкоди. Виховання дітей в умовах насильства призводить не лише до втрати найдорожчого для людини – життя та здоров’я, а також програмує нове покоління на здійснення насильства, утвердження аморальних стандартів поведінки в сім’ї, колективі, у суспільстві в цілому. Від того, наскільки чуйно, зважено та відповідально будуть ставитись до проблеми насильства органи та установи, на які законодавством покладено здійснення заходів з попередження насильства, залежить, значною мірою, моральне здоров’я суспільства. А тому одним з основних завдань органів держави, благодійних, громадських організацій є протидія насильству, роз’яснення населенню про можливі наслідки вчинення насильницьких дій та попередження їх вчинення в майбутньому. Програма «Зупинити насильство» спільний проект Благодійна Організація "Фонд "Сварог" і Патрульної Поліції України розроблений з метою інформування населення, проведення профілактичних заходів, а також запобігання насильства в суспільстві. На жаль, нині проблема насильства є однією з найактуальніших в Україні. В Україні тільки 1 з 10 випадків насильства стає відомим поліції, та навіть при цьому кожні 24 години реєструється 316 звернень постраждалих, 8 з 10 заявників – жінки, або діти, тому для запобігання насильства потрібно втілювати комплексний ряд заходів направлених на протидію насильства. Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена: - необхідністю створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів; - формування у молоді цінностей, відповідальності та усвідомленого шкідливості насилля; - уникнення фактів насильства; - забезпечення координації діяльності державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, - громадських організацій у сфері протидії насиллю; - впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків. Заходи для попередження насилля передбачені Програмою «Зупинити Насильство» 1) Пропагувати під час навчально-виховного процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення; 2) Проводити лекційно-просвітницькі заходи, планування та попередження насильства; 3) Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу де виникає реальна загроза вчинення насильства; 4) Розповсюджувати інформаційні матеріали з питань попередження насильства. Виконання програми дасть змогу: - підвищити рівень обізнаності населення у сфері запобігання та протидії насильству і насильству за ознакою статі, забезпечити руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до ненасильницької моделі сімейних відносин, що призведе до зменшення фактів насильства, вчинене членами однієї сім'ї, жорстокого поводження з дітьми; - забезпечення ефективної взаємодії усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання протидії насильству та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; - створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від насильства; - посилення відповідальності осіб, які вчиняють насильство, набуття ними навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої вчинки ; - надання консультацій з питань запобігання та насильству і насильству за ознакою статі. Куди звертатися у випадках насильства Якщо Ви почуваєтеся небезпечно в дома, зверніться по консультацію на гарячу лінію 0 800 500 335 або 116 123 А також не вагайтеся повідомити про факт домашнього насильства на: 102 Контакти служб, центрів, притулків для допомоги постраждалим: https: // noviolence.ed-era.com/help Бажаючих приєднатися до програми і допомогти в її розвитку звертайтеся, до представників Благодійної організації "Фонд "СВАРОГ": чи за електронною поштою: fondsvarog2017@gmail.com чи підтримати проект (для розхідних матеріалів та інших видів підтримки жертв насильства): Банківський реквізит: ЄДРПОУ 40321646, р/р 26009300791529 в ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО 322669